Profil Wates

DATA MONOGRAFI KECAMATAN

 

 

KECAMATAN    :   WATES

KABUPATEN     :   KULON PROGO

PROPINSI          :   DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN               :   2016

 

 

 

I.

DATA STATIS

 

1. KETERANGAN UMUM

 

 

 

1.1.  Tinggi Pusat Pemerintahan Wilayah  Kecamatan dari Permukaan Laut

 

:    5  - 18  m/dpl

 

1.2.        Suhu Maksimum/Minimum

 

:    37º C / 20º C

 

1.3. Batas Kecamatan

 

 

a. Utara

:    Kecamatan Pengasih

 

b. Timur

:    Kecamatan Panjatan

 

c. Selatan

:    Samudera Hindia

 

d. Barat

:    Kecamatan Temon  &  Kecamatan Pengasih

 

 

 

 

1.4. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan

 

 

a. Desa Terjauh

:     9  km   20  menit

 

b. Pusat Ibukota Kabupaten

:     5  km   15  menit

 

c. Pusat Ibukota Propinsi

:   35  km   60  menit

 

 

 

 

1.5. Curah Hujan

 

 

a. Jumlah hari hujan

:        58      hari

 

b. Banyaknya curah hujan

:   1.152,7   mm/th

 

 

 

 

1.6. Bentuk Wilayah

 

 

a. Datar sampai berombak

:    92,37  %

 

b. Berombak sampai berbukit

:      7,62  %

 

c. Berbukit sampai bergunung

:      0  %

 

 

 

 

1.7. Jumlah Pulau

       Nama-nama pulau

:      0  buah

:      -   

 

 

 

 

2. LUAS WILAYAH

 

 

Luas  wilayah seluruhnya

:   3.200,241    ha

 

2.1. Tanah sawah

:      987,80    ha

 

a. Irigasi Teknis

:      159,39    ha

 

b. Irigasi setengah teknis

:      812,06    ha

 

c. Irigasi sederhana

:          0,52    ha

 

d. Tadah hujan/rendengan

:        25,96    ha

 

e. Sawah pasang surut

 

:          0,00    ha

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tanah Kering

:      960,91    ha

 

a. Pekarangan/bangunan

:      751,42    ha

 

b. Tegal/kebun

:      209,49    ha

 

c. Ladang/Tanah huma

:         0          ha

 

d. Ladang Penggembalaan

:         0          ha

 

2.3. Tanah basah

:          0.00    ha

 

a. Tambak

:          0.00    ha

 

b. Rawa/Pasang surut

:          0.00    ha          

 

c. Balong/empang/kolam

:          0.00    ha     

 

d. Tanah gambut

:          0.00    ha         
 


 

2.4. Tanah hutan

:          0.00    ha         

 

a. Hutan lebat

:          0.00    ha         

 

b. Hutan belukar

:          0.00    ha         

 

c. Hutan sejenis

:          0.00    ha         

 

d. Hutan Rawa

:          0.00    ha         

 

e. Hutan lindung

:          0.00    ha         

 

f.  Hutan produksi

:          0.00    ha         

 

g. Hutan suaka alam

:          0.00    ha         

 

h. Hutan wisata

:          0.00    ha         

 

i.  Hutan rakyat/milik

:          0.00    ha         

 

 

 

 

2.5. Tanah Perkebunan

:          0.00    ha         

 

a. Perkebunan negara

:          0.00    ha         

 

b. Perkebunan Rakyat

:      112,79    ha         

 

 

 

 

2.6. Tanah fasilitas umum

 

 

a. Lapangan olah raga

:      11,73      ha         

 

b. Taman rekreasi

:        0.00      ha         

 

c. Jalur hijau

:      86,86      ha         

 

d. Kuburan

:      14,19      ha         

 

 

 

 

2.7. Lain-lain (tanah tandus, pasir)

:    133,27      ha

 

 

 

 

 

 

 3. PEMERINTAHAN DESA

 

 

 

 

 

3.1. Desa

:      7   Desa

 

 

 

 

3.2. Kelurahan

:      1   Kelurahan

 

 

 

 

3.3. Pedukuhan

:    68   buah

 

 

 

 

3.4. Rukun Warga (RW)

:  125   buah

 

 

 

 

3.5. Rukun Tetangga (RT)

 

:  291   buah