Pengetan Adeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat

Jum`at, 20 Maret 2015 09:38:23 - Oleh : Sietramb

UPOCORO

Upacara 17an Kecamatan Wates

Pelantikan BPD PAW Giripeni

Puncak Acara HUT Kemerdekaan RI ke 73 di Kecamatan Wates

KEMERIAHAN SENAM PAGI BERSAMA FORMI KECAMATAN WATES

Detik-Detik Proklamasi Di Kecamatan Wates

Adedasar prentah Bupati Kulon Progo  bilih kagem mengeti adeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dinten puniko Jemuah Pon suryo kaping 20 Maret 2015, sedoyo nayaka praja Kecamatan Wates sami ngrasuk busono adat Jawa gaya Ngayogyakarto.

Upacara

Kalajengaken upocoro wonten ing pendhopo kecamatan wates, ingkang dipun padhegani dening Camat Wates sinangkuyung dening sedoyo nayaka praja kecamatan Wates.

Wonten ing upocoro dipun waos Wedhar Sabdo saking Sekdha Kulon Progo mekaten.

« Kembali | Kirim | Versi cetak